אילניה (סג'רה)

שנת ייסוד: 1902
צילום עזריה אלון
חלוצת ההתיישבות היהודית בגליל התחתון.

 

1890 קבוצת יהודים ארץ ישראלים מירושלים ומראשון לציון רכשה אדמה בקרבת הכפר הערבי א- שג'רה [משמעות השם: אילן או עץ]. אולם הם לא הצליחו להקים התיישבות.

1899 חברת יק"א רכשה מהם 17 אלף דונם של אדמה כדי להקים מרכז אזורי להכשרה חקלאית לעולים. זוהי ראשיתה של חוות ההכשרה.

1902 הוקמה המושבה אילניה (סג'רה) והתיישבו בה חלוצים צעירים, בני משפחות גרים מהכפר סולודקין ברוסיה (סבוטניקים) ואנשים מהישוב הישן בארץ ישראל.
הגרעין האנושי היה מגוון והקירבה לחוות ההכשרה יצרה תחלופה רבה של פועלים ומתיישבים בעיקר בימי העלייה השניה.

1907 אנשי אילניה הקימו קולקטיב של חקלאים בשם "החורש". בעיתון הפועל הצעיר משנת 1909 כתבו: " כי היא (עבודת הפלחה) ממציאה לנו את החומר החי והצרכים ההכרחיים שהם יסוד הכלכלה של כל עם וארץ…למשק הנטיעות יש אופי רכושני שאיננו עלול לקרב את בעליו אל האדמה ואל הטבע"

1909 נוסד באילניה ארגון "השומר"- כוח המגן העברי הראשון בארץ

גילי חסקין, ס'גרה- חוות לימוד ומושבה , בלוג  23.07.2020

הגליל התחתון, סקירה גיאוגרפית יישובית, עורך מנחם מרקוס, הוצאת החברה להגנת הטבע 1977