עתלית

שנת ייסוד: 1898

בשנת 1899 רכש פקיד הברון יעקב בן שימול את אדמות עתלית, וסוכם כי ערביי האזור, תושבי הכפר עתל, שחיו במבצר עתלית, ותושבי עין חוד, ימשיכו ויעבדו את האדמה. לאחר כשנתיים התעורר חשש כי השלטון התורכי יחרים את האדמות, מאחר והקונים לא התיישבו במקום  ("מחלול" בפי התורכים), והיה צורך להושיב במקום מתיישבים יהודים.

בשנת 1901 עלו על הקרקע עשרה צעירים מבני המושבות על מנת להפגין נוכחות ולשמר את הקרקע בידי הרוכשים. היו אלו קלמן אהרונסון, טוביה קרופיק, יעקב רוזנשטיין, ישראל לרנר, אברהם דוידסקו, אביגדור אפלבוים, ומתתיהו שוורצמן מזכרון יעקב,  יהושע הירשנזון מבת שלמה ומשפיה הגיעו יוסף זימנבודה ודוד כהן. אליהם נוספו מתנדבים נוספים מזכרון יעקב:  שמואל זאב ברונשטיין, משה אברמוביץ, אברהם ברקוביץ ובנימין בלומנפלד. חבורה זו לא עסקה בחקלאות במקום. כל תפקידם היה לשמר את המקום ולהציג נוכחות, הם הקימו במקום רחוב שהיה בנוי ממספר בתים צמודים זה לזה וגדר מגן מסביבם, כמו כן נבנה חדר כבית כנסת.

בשנת 1903 החליט הברון להקים במקום מושבה בכל תנאי ורכש את המקום שנית. למקום נשלחו 10 פועלים מצוידים בכלי עבודה, זרעים ובהמות. הם התיישבו בבתים שנבנו ע"י השומרים. על מנת לרצות את התושבים הערבים שחיו בכפרים מסביב ועבדו את אדמות עתלית כאריסים, החליטו פקידי הברון להחכיר את הקרקע לפריץ אונגר, ממייסדי מושבת הטמפלרים נויהרדטהוף ליד הכפר טירה, והמתיישבים היהודים נחשבו גם הם כאריסים.

לרשות המתיישבים היהודים, הועמדו בתי מגורים ומבני משק בחכירה זמנית, עד להפיכתו של הישוב לישוב קבע.

בשנת 1908 עלו ראשוני מתיישבי הקבע על הקרקע. היו אלו שתיים עשרה משפחות שהגיעו מזכרון יעקב ומושבות נוספות. במקום הוקם כפר דיג אשר הצליח מבחינה כלכלית אך המתיישבים סבלו סבל רב מהביצות שהיו מסביב ליישוב ורבים חלו בקדחת הצהובה.

בשנת 1910 הקים אהרון אהרונסון את תחנת הניסיונות בה הועסקו חלק מהמתיישבים, ואשר במהלך מלחמת העולם הראשונה שימשה כבסיס לפעילות מחתרת ניל"י.

בשנת 1922 הוקמו במקום מפעלי המלח אשר אוששו את היישוב.

בשנות הארבעים של המאה ה-20 הקים השלטון הבריטי מחנה מעצר בעתלית, אשר נועד לשמש כמחנה שבויים לשבויי מלחמת העולם השנייה, ולאחר מכן הפך למחנה מעצר למעפילים ועולים בלתי ליגאליים. כיום שוכן במקום אתר מורשת, אתר לאומי המשמש מרכז חינוכי ללימוד מורשת ההעפלה.

לאחר קום המדינה, הוקמה בצד המושבה מעברה לקליטת עולים מעירק וצפון אפריקה, ובשנת 1955 הוקם הישוב הנוכחי .

כיום מונה עתלית כ-11000 תושבים.

 

מקורות:

  • דוד תדהר, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו 1974-1947
  • יואב רגב, עתלית, מושבה לחוף כרמל. אחיאסף  2008
  • זאב ענר (עורך), סיפורי מושבות, משרד הבטחון 1996
  •  שאול דגן, אבירי מסדר המלריה, הארכיון ההיסטורי זכרון יעקב, 1993