אנשי העלייה הראשונה במושבות החקלאיות 1904-1882

זכרון יעקב, 1912. האיכר יוסף גרף והנער יוסף גולדשטיין
צילום ליאו קאהן, 1912

אודות

אתר המייסדים בא לתעד את משפחות העלייה הראשונה במושבות החקלאיות בשנים 1904-1882. כחמשת אלפים איש ואישה, מתוך גל העלייה הציונית הראשונה שבו הגיעו לארץ ישראל כ 25 אלף יהודים.    

28 מושבות, גדולות וקטנות הוקמו ברחבי הארץ. האדמות נקנו בכספי המתיישבים או בכספים שנאספו ע"י הוועדים בערים מזרח אירופה. הברון רוטשילד ופקידיו היוו חלק משמעותי במיוחד במפעל ההתיישבות, הן ברכישת אדמות והן בביסוסן של המושבות.

הפרופיל האנושי היה מגוון, אך רוב העולים היו משפחות דתיות, עם ילדים. לעיתים נשלחו ארצה שליחים שיכינו את הקרקע, אל לרוב הגיעו העולים ללא כל הכנה או ידע מוקדם על הארץ ועל תלאות ההתיישבות.

מייסדי זכרון יעקב, עולי רומניה, 1890
מייסדי זכרון יעקב, עולי רומניה, 1890

רשימת המושבות

הוספת קבצים

אתם מוזמנים להעשיר את האתר בתמונות ומסמכים הקשורים במייסדים והראשונים של כל המושבות בישראל.
* המסמכים יופיעו באתר לאחר אישור של מנהל האתר