בוטקובסקי צבי נחמיה ורחל

ארץ מוצא: פולין
עיר מוצא: סובאלק
שנת לידה: 1886
שנת פטירה: 1943
שנת עלייה: 1895, 1907
שנת התיישבות: 1891
עיסוק: פרדסן, מוכתר, ראש ועד המושבה, איש ציבור
שם האשה: רחל
שם נעורים: וולף
שנת לידה: 1886
שנת פטירה: 1956
מספר ילדים: 4
שלמה, אביחיל, יהודית, אפרת
שיתוף ב:
בוטקובסקי צבי נחמיה
מתוך אנצ' תדהר כרך 1 עמ' 487

צבי נחמיה בוטקובסקי נולד בסובאלק, פולין, ח' תמוז תרמ"ו (1886), לאביו יהודה דוד (סוחר, חבר "בני משה", עסקן חובבי ציון, ממיסדי המושבה חדרה, שעלה ארצה להתישב בה בין הראשונים בשנת תר"ן). קיבל חינוך תורני והשתלם בהשכלה כללית בלמוד פרטי.

בתרנ"ה 1895, בהיותו בן תשע, הביאהו אביו אליו לחדרה והיה פעיל שם בחוגי "בני ציון" ועסקן למען הקרן הקיימת, אך בגלל הקדחת שתקפה אותו החזירהו לחו"ל, ורק בשנת תרס"ז 1907 עלה ארצה שנית וסופית, השתקע בחדרה והתמסר לעבודה חקלאית ולענייני צבור האיכרים.

נשא לאשה את רחל לבית וולף מסובלק.

נתמנה למזכיר ועד המושבה, היה במשך 15 שנה מוכתר המושבה ובשנות 1911/14 ו-1931/31 היה ראש ועד המושבה. סידר את ספרי האחוזה העצמאיים של חדרה בתקופת המשטר הטורקי, כשהמושבות העבריות ערכו וניהלו בעצמן את ספרי-האחוזה בסדרים טובים ומהימנים הרבה יותר מאשר בטאבו הממשלתי.

במלחמת-העולם הראשונה נאסר בעקב תגרה בשל סכסוך גבולות הקרקע בין המושבה ובין הצ'רקסים השכנים והיה כלוא בחיפה ובעכו. אחרי שחרורו היה פעיל מאד בעזרה להעברת מגורשי תל-אביב ויפו למושבות השומרון. ושוב נאסר ב"אשמת" פעולה ציונית וחשד בריגול בעת גילוי קשר המחתרת העברית "נילי" והובל לנצרת ולדמשק, אך לא נמצא נגדו חומר מספיק להעמידו למשפט צבאי, ושוחרר.

תוך עבודתו בשרות הצבור נתגלה ככוח פעיל ויוצר רב-מעש גם בהיקף ארצי בענייני האיכרים והציבור האזרחי. היה מפעילי הסתדרות "האזרח" מיסודו של מאיר דיזנגוף אחרי מלחמת-העולם הראשונה. חבר הועד הלאומי מטעם האיכרים (1920/30), חבר הנהלת הועד הלאומי לשעת חירום בראשותו של פנחס רוטנברג (1929/30), כשנעשה ניסיון להבריא את עניני הישוב ולחזק את עמדת המפעל הציוני ע"י הנהגה מצומצמת של אנשי-מעשה-ויושר מוכשרים, מזכיר חבר העיריות והמועצות העבריות (1925) בראשותו של מ. דיזנגוף, חבר הועדה הישובית ליסוד "כנסת ישראל" (1929), נציג המושבה בבירור הסכסוך הקרקעי עם ערביי אינפיעת (1929), חבר הועדה הישובית מטעם הועד הלאומי ליחסים עם השכנים (1930), חבר מרכז התאחדות האיכרים וראשו מאז התפטרות משה סמילנסקי, ממייסדי בנק האיכרים וחבר הנהלתו, ממייסדי בנק הלוואה וחסכון חדרה ב-1922 ומנהלו עד יום פטירתו, יו"ר הקונסורציון למפעלים משותפים של חברות הלוואה וחסכון ירושלים, ת"א, חיפה וחדרה, חבר הנהלת הבנק המרכזי למוסדות שיתופיים, חבר מרכז הקואופרציה בארץ-ישראל, יו"ר מועצת "פרדס-סינדיקט", יו"ר מועצת אפא"י, יו"ר הסתדרות החקלאים בחדרה וחבר המועצה המקומית חדרה. לקח חלק פעיל בביצוע "התישבות האלף", ביסודו ובביסוסו של כפר-ברנדיס, ביסוד בית-הספר התיכון החקלאי של התאחדות האכרים בפרדס חנה, ובארגון יובל החמשים של חדרה.

היה ציר לקונגרסים הציוניים בשנות 1929 (בו השתתף ביסוד הסוכנות היהודית), 1933, 1935, 1937 (בו היה גם חבר משלחת התאחדות האיכרים), 1939.

פעל רבות להבראת חדרה ולפיתוחה וכן לטובת המושבות, הקואופרציה ועניינים ישוביים כלליים.

פרסם מאמרים בשאלות חקלאיות ויישוביות בשבועון "בוסתנאי" ובעיתונות היומית. כתב ספר על חדרה.

נפטר בחדרה, כ"ט כסלו תש"ד (27.12.43). לזכרו הוקם בבית-הספר החקלאי בפרדס חנה "בית בוטקובסקי" מועדון לתלמידים.

צאצאים:

  • נחמן שלמה
  • אביחיל (1982-1913)
  • יהודית
  • אפרת אשת אריה אמיר .
  • מקור: דוד תדהר, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו כרך 1 עמ' 487

מידע נוסף

צבי נחמיה בוטקובסקי בויקיפדיה

העלאת מסמכים

הוספת תמונות ומסמכים רלוונטיים

כאן תוכלו להעלות מסמכים שקשורים ל
בוטקובסקי צבי נחמיה ורחל
המסמכים יופיעו באתר לאחר אישור של מנהל האתר