עתלית

הכניסה למושבה עתלית
צילום: פנחס קריסטל עבור חברת יק"א
בתי המתיישבים בעתלית
צילום: פנחס קריסטל עבור חברת יק"א, שנות ה-1920
מפעל המלח בעתלית
צילום: פנחס קריסטל עבור חברת יק"א
בית הספר בעתלית
צילום: פנחס קריסטל עבור חברת יק"א, סוף שנות ה-1920
עצי ושינגטוניה בדרך לתחנת הנסיונות בעתלית
צילום: פנחס קריסטל עבור חברת יק"א

העמוד בבנייה