אבדיק לייב ורבקה עדה

ארץ מוצא: רומניה
עיר מוצא: טולטש'א
שנת לידה: 1842
שנת פטירה: 1935
שנת עלייה: 1882
שנת התיישבות: 1882
עיסוק: איכר, מרפא עממי
שם האשה: רבקה עדה
שם נעורים: פיק
שנת לידה: 1851
שנת פטירה: 1934
מספר ילדים: 3
שלמה , איטה, אסתר,
שיתוף ב:
אבדיק לייב ורבקה עדה

לייב אבדיק, מראשוני העולים לזכרון יעקב, מתואר כמרפא עממי ומטפל מסור במתיישבים.

"רבים האכרים שמפקידים חייהם ושלומם בידו של חברם ליב אבדיק, כי בו גדול בטחונם יותר. חביב הוא עליהם על שיחתו השנונה, על דעתו הבדוחה, על בת־צחוקו המאירה. הוא שעומד לאכרים וסועדם בכל מיחושיהם. ״חכמת רפואה״ לו משלו, פרימיטיבית, וראה, מועילה על פי רוב. ״בית מרקחת״ לו מיוחד במינו: צנצנות מלאות מים, ובמים עלוקות, אבקת בלוטים — פרי אלונים קלויים ושחוקים כקפה, סגולה בדוקה כנגד מחלת הדיזנטריה; ועוד מעשה מרקחת לו ממיני עשבים, שהיה מלקטם בשדה וביער. נפל חולה למשכב, מבהילים את ליב אבדיק. אין כמוהו ״מבין״ לקבוע טיבה של המחלה. ומעשה נסים! — החולה מבריא….

ועל ידו עוזרת פייגה הייפלר, רעיתו של מאיר הירש הייפלר, אשה מלומדת, והיא בתו של רופא, ואין כמוה מומחית למחלות נשים".

סמסונוב עמ' 82-81

ואחרי מותו ספד לו: "נדמה שיחתו הנאה של ה״רופא״ ליב אבדיק, ונסתלק עמו חיוכו האבהי, ובפנת החדר נגנז מקל־היער, בן לויתו כל ימיו".


מרד ה-40

אבדיק לייב (כתוב אוואדיק) חתום על המכתב לברון שנשלח ע"י המתיישבים בימי המרד נגד הפקיד וורמסר.

"האכרים ״המורדים״ שלחו מכתבים לברון, לצדוק כהן, לארלנגר, ובכולם הפילו תחנתם לקחת מעליהם את וורמסר. עברו שבועות ותשובה אין. אז טלגרפו אל הברון וחזרו על בקשתם. הפעם נתקבלה תשובה טלגרפית, בה נתבקשו האכרים לשקוט מרוגזם ולנהוג במתינות… שאם לא כן — יעזבם לנפשם ולאנחות. אבל המורדים חוזרים ומודיעים: ״אם ישאר וורמסר — נלך מזה כולנו״.

ב״החבצלת״ מיום ה׳ סיון תרמ״ח, נתפרסם מכתב גלוי אל הברון מאת האכרים המתמרדים". סמסונוב עמ' 157-8

ימי מחתרת ניל"י

"אחר־כך לקחו הטורקים עשרים איש מזקני המושבה ונכבדיה וישלחום למאסר בנצרת, כבני תערובות ללישנסקי, וביניהם גם אפרים פישל אהרנסון, — שוב פרשת ענויים חדשה. והוא עומד גם בנסיונות אלה. שוב אותה תשובה על לשונו: ״שמע ישראל ד׳ אלוהינו ד׳ אחד״!

עשרים איש מזקני המושבה כלואים בנצרת, ״בני תערובות״. והאנשים בני ששים, בני שבעים, בני שמונים. אם לא יתפש לישנסקי ויוסגר לידיהם, ענויים קשים ומרים נכונו להם. הנה הם הולכים אסירי המלכות, צועדים קוממיות, באמונתם יחיו ובנצח ישראל שלא ישקר יאמינו: זאב נימן, ליבוש בלום, חיים בער שוורץ, שמואל זאב ברונשטין, יוסף גרף, אלתר אידלשטין, ליב אבדיק, משה ריבניקר, קלמן אהרנסון, שמעון גילברג, שלמה וילדר, משה אברמוביץ, ליב שוורץ, אברהם דוידסקו, שמואל שטרנברג, יחזקאל חצקלביץ, רפאל כהן פקיד יק״א -— עד עשרים איש במספר".

סמסונוב עמ' 400

צאצאים:

  • שלמה אבדיק [1960-1876] רעייתו טובה לבית זיגלרויט [1970-1892]
  • איטה
  • אסתר

צאצאי שלמה אבדיק:

  • דניאל (אבדיק) בן ארי [2000-1914] ורעייתו יהודית לבית שמידט [1993-1923]
  • יהודית רעיית ורנר מוזס
  • אביבה רעיית מיכאל פרימן

גלריית תמונות

העלאת מסמכים

הוספת תמונות ומסמכים רלוונטיים

כאן תוכלו להעלות מסמכים שקשורים ל
אבדיק לייב ורבקה עדה
המסמכים יופיעו באתר לאחר אישור של מנהל האתר