תעודות משלוח של טבק מהמפעל בראש פינה 1932, 1933

מסמכים נוספים