רשימת התלמידים בבית הספר לעבודת האדמה "ארבעייטר שוללע" 1885/6