רשימת העולים מתימן בשנת תרע"ב, 1912

מסמכים נוספים