רוזנבלום ברוך מאיר ופייגע

ארץ מוצא: פולין
עיר מוצא: מזריץ
שנת לידה: 1857
שנת פטירה: 1935
שנת עלייה: 1883
שנת התיישבות: 1883
עיסוק: איכר
שם האשה: פייגע
שם נעורים: איזנברג
שנת לידה: 1859
שנת פטירה: 1910
מספר ילדים: 1
יוסף דב
שיתוף ב:
missing-photo

הרב ברוך מאיר רוזנבלום- עלה מבריסק שבליטא. אביו, הרב שלום מנשה ייסד את "האגודה המזריטש'אית" באוקראינה והיה ממייסדי יסוד המעלה, אך אינו נמנה עם מתנחליה ובוניה. הרב רוזנבלום נמנה עם חובבי ציון ויסד בסיוע נחמן שיינמן את חברת "נחלת שדה וכרם" שנועדה לרכישת קרקעות בארץ ישראל במטרה להתנחל בהן. בנוסף, היה בין מייסדי "חברת תרבות". יחד עם רבנים נוספים, נלחם למען רעיון חיבת ציון. לאחר תקופה נאלץ לנסוע מהארץ, וכשחזר לאחר מלחמת העולם הראשונה, התיישב בתל אביב ונשאר ללמד תורה כל ימיו.

מקור: נחשוני החולה – 'תולדות יסוד-המעלה ומיסדיה' תרמ"ג-תשי"ח 1883–1958  מאת א.מ. חריזמן בהוצאת "המועצה המקומית יסוד המעלה" ו"אגודת מי מרום", 1958.

כותב עליו נינו, העיתונאי אדם ברוך ז"ל [ברוך רוזנבלום בשמו המלא]:

המשפחה שלי מחוברת לגליל. אבי, אשר רוזנבלום ז“ל, ראה עצמו גם גלילי. סבו, ב”מ רוזנבלום, היה כאמור מראשוני יסוד המעלה. אחי, זרח רוזנבלום שיחי', משמש שנים רבות כעורך דין של מוסדות ויחידים בגליל, והוא הגלילי שבינינו. הגענו ליסוד המעלה ברבע האחרון של המאה ה־19. באותם ימים הגענו גם לירושלים. הגענו גם ליסוד המעלה וגם ירושלים, כי ראשי המשפחה נעו בין המקומות. ב“מ רוזנבלום נקבר בירושלים, בהר הזיתים. אבי קבור לידו ממש. הגענו (מצד אמי ומצד אבי כאחד) לארץ ישראל מעיירה ששמה מזריטש, פולין. אנחנו עדיין ממזריטש. מעולם לא תקענו כף ל”ישראלי החדש“, או ל”יהודי החדש" שהפנו גבם לגולה. היינו בגלות כשהיינו בארץ ישראל. היינו בארץ ישראל כשהיינו כגלות. אדמות יסוד המעלה (כפר) נרכשו לראשונה ב־1872, על ידי שמואל עבו הצפתי, שהיה קונסול צרפת כאן. ב־1883 הגיעה לכפר חבורה של חובבי ציון ממזריטש, ורכשה את הקרקע משמואל עבו. ב“מ רוזנבלום היה מהלך רגלי בסביבות יסוד המעלה, כי הארץ נכבשת למי שהולך בה (“לך לך”). ובלילות, קודם שנתו, היה מפקיר את כל רכושו הדל, בשביל שחלילה גנב לא ימעד בגנבת רכושו: מרגע שהפקירו, אין זה רכושו, ואין זו גנבה. אלה סיפורים ודברים אחדים מרבים שנקשרו בזכרו. החיים ביסוד המעלה ריסקו את החבורה ממזריטש: קדחת, התנכלות בדואית, חוסר ניסיון חקלאי, חולשה גופנית. שלוש שנים נאחזו כך באדמה. סבי הגדול, ב”מ רוזנבלום, כתב למזריטש מכתבים ספוגי כאב, צער, חולשה, תקווה, ייאוש, חזון. הכול גם יחד. מכתבים גם קונקרטיים וגם מליציים. הכפר עבר לחסות פיק“א, ונושע. גידלו שם גם צמחי בושם ותולעי משי. בבית דוברובין מפעילים מצגת אור־קולית: סיפורו של יסוד המעלה. הכפר נמצא בנפת צפת, באזור עמק החולה. יסוד המעלה נלקח מספר עזרא. ב”מ רוזנבלום יצא בשליחות חבריו לקונגרסים באירופה, למסעות בין גבירים, לגייס אהדה ותמיכה כספית. גם מכתביו ממסעות אלה קורעי לב. הוא חזר ממסעותיו ליסוד המעלה, לתקופה קצרה, התגלגל לת"א, ועלה לירושלים עד סוף ימיו. כי ירושלים היתה הבית הראשון של המשפחה, הן מצד אמי והן מצד אבי, גם כשהיו במזריטש. בירושלים הוא חזר ונעשה בשר מבשרו של היישוב הישן. יסוד המעלה נותרה כזיכרון. אבל לא כזיכרון לגמרי פתור. אחת לחצי שנה מישהו ממשפחתנו נוסע ליסוד המעלה, שוהה בה חצי יום, ושב על עקביו. לא צריך להגזים בעניין “הלא פתור”: הוא בעיקרו ספרותי. אוגוסט 2004: מסע בגליל. תם ולא נשלם.

מידע נוסף

אדם ברוך, אל יבנה הגליל, כנרת, זמורה־ביתן, דביר; תשס"ה 2004 בפרויקט בן יהודה

העלאת מסמכים

הוספת תמונות ומסמכים רלוונטיים

כאן תוכלו להעלות מסמכים שקשורים ל
רוזנבלום ברוך מאיר ופייגע
המסמכים יופיעו באתר לאחר אישור של מנהל האתר