ראש פינה בגליל

גלויה בהוצאת האחים אליהו, יפו תל-אביב, א"י

מסמכים נוספים