ערב שבת בראש פינה

רישום של גבריאלה רוזנטל במדור "אנשי פלסטינה" בעיתון Palestine Post