מכתב ועד המושבה לכופר הישוב בעקבות מאורעות תרצ"ט 1939

בתחתית המכתב רשימת המתיישבים בהר טוב