הסכם שייד – ראש פינה, המליץ 30.12.1884

אליהו שייד- הפקיד הראשי של הברון רוטשילד בארץ ישראל