המושבה ראש פינה

אתר ביתמונה אוסף אליצור, תמונה מס 082