המושבה גדרה, תרנ"א, 1891

האיור (תחריט) התפרסם בלוח אחיאסף תרנ"ג 1892/3 [המקור באוסף המוזיאון]