הבנים שעלו עם הוריהם מרומניה

רשימה זו נערכה ע"י ינקו אפשטיין בשנת 1968. היא מרחיבה את הרשימה המופיעה בסמסונוב עמ' 500 [משנת 1942]. בשתי הרשימות מתקיים הנוהג המיושן המדגיש את חשיבותם של הבנים ומעלים את שמות הבנות והנשים. מעיון בתולדות המשפחות נראה בבירור שהיה מספר זהה של בנות שעלו עם הוריהן… אך כמו עם שמות הנשים שעלו גם הבנות נעדרות מהרישומים ההיסטוריים.