דור ראשון עם שמות

דור ראשון [גברים] עם שמות, 1891, כנראה באירוע חנוכת היקב