בנדל דניאל ואסתר

ארץ מוצא: רומניה
עיר מוצא: באקאו
שנת לידה: 1848
שנת פטירה: 1927
שנת עלייה: 1882
שנת התיישבות: 1882
עיסוק: איכר ואיש ציבור
שם האשה: אסתר
שם נעורים: הרשי
שנת לידה: 1847
שנת פטירה: 1934
מספר ילדים: 7
בנימין, שרה, חנה, פרומה, בת שבע, סלבה, רייזל
שיתוף ב:
Bendel-Daniel

נולד בעיר באקאו, רומניה, בשנת תר"ח (1948), לאביו ר' יעקב . למד בחדר ובישיבה והגיע לידיעה רבה בתלמוד, קבע עתים לתורה והרבה לקרא גם בספרות העברית החדשה. אחרי נשואיו עסק במסחר והצליח בו, אך לא השלים עם חיי הגלות ונענה בין הראשונים לקריאת ר' דוד שוב לעלות ארצה ולהתישב בה במושבה חקלאית.

בתרמ"ב עלה ארצה עם החבורה הראשונה של שבי ציון והשתתף ביסודה ובבנינה של ראש פנה. עבד בזיעת אפים בסיקול אדמת טרשים, בנטיעת כרמים ובפלחה.

בראשית תרמ"ג נבחר לאחד מששת חברי הועד הראשון של המושבה ובמשך ארבעים וחמש שנה היה מראשי המושבה ועסקניה, יועץ, בורר ומעודד כושלים ופעמים היה אף ראש הועד. השתתף עם ר' דוד שוב ביסוד נקודות הישוב משמר הירדן ומחניים בסביבת ראש פנה. בשנת תרס"ז נסע לרומניה במטרה להשפיע על היהודים שם שימשיכו במאמץ הראשונים לעליה ולהתיישבות חקלאית בארץ. תוך עבודתו במשק ובענייני צבור הוסיף לקבוע עתים לתורה ולמעשי חסד. הוא אהב את האדמה ואת העבודה ותמיד הזהיר את בני ביתו ומכריו, שלא יסמכו על עזרת הנדיב ונדיבים אחרים, כי לא לעולם יתמכו בהם, אלא יתאמצו לקיים את המשק ולהתקיים בכוחות עצמם.

נפטר בראש פנה, ט' באב תרפ"ז.

צאצאים:

  • שרה [1948-1867] רעיית דוד כתר
  • סלבה סופיה [1949-1871] רעיית שמעון לייב סוגין
  • פרומה [1971-1881] אשת שלום חיותמן. קבורה בחולון
  • בת שבע ברטה [1968-1882] רעיית יהושע רובינשטיין. היגרו למלבורן אוסטרליה
  • רייזל [ ?- ? ] מגדוב
  • בנימין [1965-1888] היגר למלבורן אוסטרליה
  • חנה [1988-1895] רעיית קולמן לחמן. היגרו למלבורן אוסטרליה

גלריית תמונות

העלאת מסמכים

הוספת תמונות ומסמכים רלוונטיים

כאן תוכלו להעלות מסמכים שקשורים ל
בנדל דניאל ואסתר
המסמכים יופיעו באתר לאחר אישור של מנהל האתר