אשכנזי ישראל ולאה

ארץ מוצא: ליטא
עיר מוצא: בריסק
שנת לידה: 1861
שנת פטירה: 1945
שנת עלייה: 1883
שנת התיישבות: 1883
עיסוק: איכר, מדריך חקלאי
שם האשה: לאה ישראלית
שם נעורים: -
שנת לידה: -
שנת פטירה: 1911
מספר ילדים: 4
אשר לייב, שמעון, אלתר חיים, שמואל (סאם),
שיתוף ב:
Ashkenazi-Israel-Lea

ישראל אשכנזי בן אליעזר, מורה ומדריך בעבודה חקלאית לחבריו חלוצי יסוד המעלה. ממנו "ראו ועשו, כמוהו גם נשאו וסבלו בדומיה". עלה ממושבה שליד בריסק ליטא, בהיותו בן 24 עם אשתו לאה אם שני ילדיו. כונתה 'לאה ישראלית' ונחשבה כאם ועקרת בית שאירחה למופת בתבשיליה המעולים ובת זוג טובה.

"אשכנזי היה איש שידע לצאת במערומיו כדי שלא ישדד, לחתור על רפסודה לחצות את ים סומכי הוא מי מרום עד לאזור ביצת החולה שם קטף קני סוף להכין בם את ביתו. גם יצא אל נהר הירדן בשיט וחזר עם עץ המתאים למוטות המעדרים וכלי החריש. לימד חרישה וזריעה והמתיישבים הפכו עצמאים ולא הצטרכו עוד עזרת פלאחים שכירים. חרש ונלחם בשודדים ביום ובלילה למד. ידע חרפת רעב יותר מפעם אחת ואת אימו גיטל פרנס בביתו עד מותה בגיל 95."

בנו, אשר לייב אשכנזי (1957-1880) היה איכר שפיתח עם בניו את ענף הפירות הנשירים המבסס את החקלאות במושבה יסוד המעלה. בערוב ימיו פיתח את ענף המכוורת. נכדו, צבי אשכנזי "איש לבבי וחזק שידיו-עשת, ידי פלאח גלילי למופת. בהיר מחשבה, קרבן 'החיפוש' של המשטרה והצבא הבריטים בארץ". נורה בעורפו ונפל בקרב נגד חיל הספר (ביום כ' סיון תש"ו, 1946) כשהגן על כפר גלעדי. אחותו, רבקה אשכנזי נישאה ליהודה גרינקר בן יסוד ויצאו להקים מושב עובדים בנהלל. רבקה גרינקר, איכרה ואם לאביבה ויזרעאלה, כונתה "אשת הברזל" של החינוך ההתיישבותי, בהתיישבות העובדת המרכז החקלאי עד שנות התשעים של המאה העשרים.

על לאה ישראלית נכתב:

"כך קראו לה ללאה אשת ר' ישראל אשכנזי, אישה צנועה מלאת מרץ ואהבה רבה לבעלה, לבניה, לבית ולכל אדם שבא לחסות בצל קורתו.

ביתה שימש סמל לניקיון וסדר. תבשיליה היו טעימים מאוד וריחם מושך לבב כל סרי ביתה. כן הייתה מסורה לחיות הבית והחצר, מטפלת בהם באהבה ובחיבה. הלול המסודר והגדול ביותר במספר העופות היה שלה.

מעטים היו המקרים של אי הבנה בינה ובין בעלה ר' ישראל אשכנזי. היה זה זווג נאה ושלם. ר' ישראל אשכנזי לא יכול היה לקיים מצוות הכנסת אורחים אלמלא רעייתו לאה שדאגה לכל מחסוריו של האורח, לפי טעמו ולפי הרגליו. 

היו  לה גם אורחים קבועים, הלא הם ספקי המושבה-החמרים-שמואל כריסנטי וחיים מאיר בר, ואורחים מבין השכנים. עבודה קשה ומפרכת הייתה מנת חלקה אך אף פעם לא התאוננה על כך. בשעות המאוחרות בלילה אפשר היה לראות אור מהבהב במטבחה הנקי. מרוב עייפות הייתה מנמנמת לשעה קלה בשעת ניקוי הבית או עיסוי הבצק וכאשר היו פונים אליה ואומרים לה "ערבא טבא לאה! מה זה את ישנה? הייתה מתעוררת בחרדה ואומרת שכל היום רועשים הילדים ומפריעים בעבודה ואין מספיקים לעשות דבר (היו לה הרבה נכדים) ובלילה כאילו להכעיס תוקפת אותה שינה וגם זה מפריע לה בעבודתה…."

מקור: נחשוני החולה – 'תולדות יסוד-המעלה ומיסדיה' תרמ"ג-תשי"ח 1883–1958  מאת א.מ. חריזמן בהוצאת "המועצה המקומית יסוד המעלה" ו"אגודת מי מרום", 1958.

ראה גם בלוג של בית דוברובין יסוד המעלה (1883) אחוזת דוברובין תמונות ומילים .

צאצאים:

  • אשר לייב [1957-1878] רעייתו חיה רחל לוינזון. היו הורים לעשרה. בנם צבי נפל בהגנת כפר גלעדי בשנת 1946. בתם רבקה רעיית יהודה גרינקר
  • שמעון [ 1880-? ] רעייתו אסתר מלכה
  • אלתר חיים [ 1994-1898] רעייתו טאובה תמר רינגל.
  • שמואל (סאם)

מידע נוסף

"שנתיים ימים התענו המשפחות בבית האוצר ובסוכות הקש, ורישיון לבניין אין
וקושנים הס מלהזכיר. אמר ישראל אשכנזי: "אלכה נא ואראה מה טיב
מעונותיהם של שכנינו הבדואים, השוכנים על פני מישור החולה מצפון לים
סומכא אולי אלמד מהם דבר, שיהי לתועלת לנו?" פרש לאותו מקום ומצא
אותם שוכנים בסוכות עשויות קני-סוף וגומא הפפירוס הגדלים למכביר
בחולה. נכנס אליהם והוא כבר ידע לגלגל בלשונו כמה מילים בערבית, ישב
ביניהם והתחיל משוחח עמם על דא ועל הא. בתוך כך הוא חוקר ודורש לדעת
מהיכן הם משיגים את החומר לסוכותיהם? אגב שיחה ראה בדואי אחד עוסק
בהקמת סוכה, התבונן ישראל למעשה ידיו, ולמד את המלאכה. ביקש את
הבדואים שיראוהו את המקום בו צומחים הקנים : הבטיחו לו לשלוח עמו אדם
להראותו את הדרך.
למחרת השכים ויצא את החולה, מהלך יום תמים, כרת קני סוף וגומא ועשאם
חבילות חבילות , משהרגיש רעב, לקח מהקמח שהביא עמו ואפה פיתה ואכל,
משסיים מאכלו, קם והתחיל מעביר הקנים אל החוף. עוד הוא עושה כה וכה,
והנה ר' פישל סלומון בא, הוא שב זה עתה מצפת .
מה העבודה הזאת לך, ישראל? שאלהו .
"מתכונן אני להקים מתבן מחומר זה", משיבו ישראל. שמא תסכים שנעשה
מלאכה זו בשותפות? מציע לפניו ר' פישל, שמצא אותה תכנית כשרה ורצויה לתכלית הכללית .
ניחא, הסכים ר' ישראל, אך בתנאי שבין הסוכות הראשונות תהא אחת בשביל
ר' שבתי ליקרמן, השוכב חולה ואינו יכול לבנות בעצמו .
הוסכם, ומכיוון שהוחלט להקים סוכה לכל אחד ואחד, הכפילו פי כמה את כמות
הקנים, הצטרפו אל ר' ישראל, ר' פישל עם שניים מבניו : שכנא ומשה, לחוכר
הדגים של ים חולה, יהודי צפתי ר' הירש מוהליבר שמו, הייתה סוכה על החוף,
ועל דגל הסירה מצד אחד התנוסס השם "יסוד המעלה" ומהצד השני "מי
מרום" .
נתן ר' הירש את סירתו לישראל כדי שיחצה את הים ויביא משם את קני הגומא.
הפליגו האנשים בסירה ובאו אל ביצת החולה, נטלו כלי עבודה והתחילו
בעבודתם : כוסחים את הקנים, מאלמים אותם לאלומות ומעבירים אותן מיד ליד
עד הגיען אל שפת החולה. שם קושרים אותן בדמות רפסודה, ומשיטים אותן על
פני הים ע"י מוט עץ אשר אורכו כ- 4 מטר הנקרא בערבית טקוש, בכיוון
המושבה , פתאום פרצה רוח חזקה כשהם בלב הים וקרעה את הרפסודה
לשתיים, חלק אחד נהדף אל מרחב הים וחלק אחד מיטלטל בידי הרביעייה
המחזיקות בו בכל כוחם שלט יישמט מידיהם, בקושי רב הצליחו לה ציל את קני
הסוף והגומא ולהכניסם אל המושבה .
וכאן צפה ועלתה השאלה : מניין ייקחו עצים לתמוך בהם את הקירות ולקרות
עליהם את הגג ? לקנות חומר בצפת, הריהו עניין הכרוך בכסף, ויער אין בכל
הסביבה הנראית לעין. רק בעבר הירדן מזרחה נמצא יער מצמיח עצים גבוהים
וראויים לאותה תכלית, אמנם הדרך אל היער היא בחזקת סכנה בגלל הבדואים
הנודדים בסביבה שעיקר פרנסתם, כידוע, על הגזל, והם אורבים לעוברים
ושבים וגוזלים את רכושם. אבל לא איש כישראל יירתע מסכנה כגון זו, ישראל
בהפלגתו אל עבר הירדן, לשם הבאת העצים לקורות .
בני החבורה עברו את הירדן, חטבו עצים כמספר הקורות הדרושות להם,
העמיסום על שכמם, ויצאו לדרכם אל המושבה, כשהגיעו לגשר, הוא "גשר
בנות יעקב", נעצרו על ידי ערבי אחד, אפנדי מצפת, שחכר מאת הממשלה
הטורקית את הזכות לקבל דמי מעבר על כל סחורה היוצאת מעבר הירדן
מזרחה לעבר הירדן מערבה, הלה דרש מהם דמי העברת העצים דרך הגשר,
וגם דמי הליכה שלהם עצמם, טענו הם: אנו נושאים בעצמנו את המשא ואנו
פטורים מתשלום דמי מעבר, ענה להם: דינכם כדין חמורים, ועליכם לשלם
במיטב הכסף. כסף לא היה בידם ואין דרך לנטות ימינה או שמאלה ואין עצה
ואין תושייה , האפנדי כבר עכב אותם רוב שעות היום, ומי יודע כמה יחזיק בהם
עוד ? אבל גם האפנדי בעצמו עמד תוהה ונבוך : ייקח מהם את העצים תמורת
המס, מה ערכם של העצים במקום הזה ? נמלך בדעתו ומצא עצה טובה : גן יש
לו על שפת הירדן, גן ירקות ונטעים, והגיעה שעתו לעדרו ולהשקותו, וכיון
שליהודים אלה אין כסף לשלם לו המס, ילכו ויעבדו בגן, תמורת המס שהם
חייבים לו.
מאין ברירה קבלו האנשים את הצעת האפנדי ויצאו לעבודה בגן, התקינו את
הערוגות, חפרו את התעלות לצורך ההשקאה, עדרו סביב הנטעים והשקו את
הגן, וכך עבדו עד שקיעת החמה. עם לילה נתן להם האפנדי לשאת את מטענם
ולהעבירו בשלום אל מושבתם.

אז נגשו חלוצי יסוד להקים את שלוש הסוכות הראשונות, וכך בונים את הסוכה:                                                                                                                                                                                                                                            נוטלים את השווריט [?] ארבעה מטרים אורך כל אחד, וכופפים אותם בצורת חצי
קשת, מעמידים שניים זה ליד זה ומחברים אותם כשהם מהווים יחד קשת
שלמה נטויה כלפי מטה ושני קצותיה מזה ומזה ננעצים עמוק בתוך האדמה,
חמש שש קשתות כאלה אשר מחברים אותם בקני סוף בצורה מצליבה וברווח
של 50 ס"מ בין קנה לקנה, את קני הסוף מחברים לשווריט במשיכת גומא, והן
מהוות את השלד לסוכה, אחרי כן מכסים את השלד במחצלות ישויות גומא
והסוכה על תלה עומדת .
ועד שהם עסוקים בהקמת הסוכות הראשונות הופיע פתאום כאילו צץ מן
האדמה השיך של הסביבה והתחיל מפריע להם בטענה שהקמת סוכות אסורה
על פי החוק, העניקו לו התמימים, חצי רוטל קהווה ושקית אורז,
שכר "לא יחרץ" והכל בא על מקומו בשלום.

א"מ חריזמן, נחשוני החולה, ירושלים תשי"ח ע"מ 21-23

 

על הנכד צבי אשכנזי (בן אשר ורחל) באתר יזכור

העלאת מסמכים

הוספת תמונות ומסמכים רלוונטיים

כאן תוכלו להעלות מסמכים שקשורים ל
אשכנזי ישראל ולאה
המסמכים יופיעו באתר לאחר אישור של מנהל האתר