אנשי הר טוב 1929

מהספר הר טוב מושבה בודד בהרי יהודה